Dřívější život zblízka

 

V Landwüstském Muzeu v přírodě (skanzenu) ukazujeme selskou a zemědělskou každodenní kulturu Vogtlandu 18. až 20. století v co možná největší autentičnosti.

Má tím být dokumentován a zachován ztracený životní styl: žití, bydlení a práce v minulých staletích v našem regionu jsou vystaveny v budovách s typickým stavebním stylem zdejšího regionu; vystavené přístroje, nářadí, nábytek a zařízení domácností, oblečení a národní zvyky jsou zde pro návštěvníky na dosah.

K tomu se mezitím zřídily domácí a bylinkové zahrady s léčivými rostlinami, kořením a kvetoucími rostlinami, starými druhy domácích zvířat a výsadbou původních polních rostlin v typickém prostředí skanzenu. Vše přehledně vystaveno na ucelené ploše.

Muzeum v přírodě Landwüst, původně vzniklé z běžné světnice, zabírá se svými 4 selskými dvorci a 20 přístupnými budovami plochu více než tři fotbalová hřiště.

V obou muzeích se každý rok konají velká množství slavností a jsou nabízeny různé akce. V Landwüstu zvou na tematické dny, jako Den traktorů nebo Den včelařů&slavnost medu, dále na hudební produkce, předčítání v nářečí, kurzy a muzejní pedagogické projekty.

V muzejním obchodě a také v bufetu naleznou jednotliví návštěvníci, ale také skupiny, malé upomínkové předměty a posilnění pro návštěvu areálu.

 

Aktuelle Veranstaltungen

 

 


DIE ENTSTEHUNG DES MUSEUMS

Walter WunderlichZa vznik Vogtlandského muzea v přírodě vděčí svým nasazením Walter Wunderlich, sedlák z Landwüstu. Koncem 1950. let si při rešerších pro místní kroniku uvědomil, jaké změny postihly zemědělství. Wunderlich začal sbírat různé věci, svědky této mizející doby a další objekty z celého Vogtlandu, které z počátku ukládal na domácí půdě.

Od roku 1961 si vystavené věci mohli návštěvníci prohlédnout v domácí světnici. Na základě kvality sbírky, trvajícího nedostatku místa a stoupajícímu zájmu návštěvníků, ale také uznáním v odborných kruzích, byla za pomoci Institutu pro památkovou péči zahájena přestavba hrázděného domu z roku 1782 s egerlandským štítem. Dům byl v této době ještě obydlen, ve stáji byla zvířata, hnojiště se nacházelo přímo před dveřmi. S podezděným přízemím, dřevěným nosným vazníkem a mnoha zachovanými detaily to byla ideální budova pro muzejní využití.

Po přestavbě domu k původní podobě a času, kdy byl postaven, zde bylo 5. května 1968 otevřeno "Selské muzeum Landwüst".

V 1970. letech se začal přechod od Selského k Přírodnímu muzeu s rozšířeným vybavením dvora, jakož i výstavbou trvalé výstavy a venkovního pozemku. Byly sbírány další objekty až k celým budovám, které byly převezeny do Landwüstu.

Polohou muzea přímo v centru obce bylo možné zachovat další obytné a hospodářské budovy přímo na jejich místech a mohly být integrovány do muzea. Proto se mohou dnes ukazovat originály budov v dobře zachovaných selských dvorcích.

Rámcové podmínky tehdejší doby zamezily v Landwüstu výstavbu muzea v původně plánované velikosti. Po politické změně 1989 následovalo v Eubabrunnu rozšíření přírodního muzea jako nové zařízení „na zelené louce“, které je od roku 1995, vzdálené 10 km od Landwüstu, otevřené pro návštěvníky.